دیوار سبز

دیوار سبز

دیوار سبز: با رشد و پیشرفت شهرنشینی و مشکلات به وجود آمده از این سبک زندگی و با کوچک شدن خانه‌ها و پررنگ شدن مشکلات کاری و از دست دادن زمان مفید در طول روز برای انسان به صورت خواسته یا ناخواسته، گرایش به سمت فضای سبز و گل و گیاه جز غیر قابل انکار [...]
ادامه مطلب